Datenschutz

Thermic Edge Europe GmbH
Am Bauhof 9
53567 Asbach

Dyrektorzy zarządzający: Roland Hackl, Bob Burgess

Telefon: +49 2683 94509-0
Faks: +49 2683 94509-29

Miejscowy sąd: Montabaur
Urząd Skarbowy: Neuwied
Numer identyfikacji podatkowej: 32/660/07926
Nr rejestru handlowego: HRB 27695
Numer identyfikacyjny VAT: DE341908588

Spis treści

Stanowisko: 25. Maj 2022 r.

Datenschutzinformationen Thermic Edge Europe GmbH

1. Sytuacja wyjściowa i zakres zastosowania (Gegenstand und Geltungsbereich)

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Za pomocą niniejszej Instrukcji przetwarzania danych osobowych informujemy Państwa, jakie dane osobowe są przez nas pobierane oraz w jaki sposób i w jakich celach są one przetwarzane. Ich dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z niniejszą instrukcją o ochronie danych osobowych.

2. Verantwortliche Stelle

Verantwortlicher ist die 

Thermic Edge Europe GmbH
Am Bauhof 9
53567 Asbach, Niemcy
Telefon: +49 2683 94509- 0

E-mail: office@cgt-carbon.de

3. Wejście na stronę internetową

Przy każdym dostępie do naszej strony internetowej nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika końcowego. Folgende Daten werden dabei protokolliert bzw. geloggt:

- IP-Adresse des aufrufenden Endgeräts

- Betriebssystem des aufrufenden Endgeräts

- Browser-Version des aufrufenden Endgeräts

- Nazwa usuniętej daty lub strony internetowej

- Data i czas opuszczenia zakładu

- Übertragene Datenmenge

- Adres URL

Dane te będą przetwarzane w celu udostępnienia Witryny, zapewnienia bezpieczeństwa, funkcjonalności i integralności Witryny (m.in. rozpoznawania i zwalczania ataków DoS lub ataków botów), poprawy jakości i prezentacji Witryny, identyfikacji i usuwania błędów oraz w celach statystycznych.

Dane te będą regularnie aktualizowane po upływie kilku dni.

Nasza strona internetowa została utworzona na podstawie umowy o współpracy. Art. 28 DSGVO przez einem Dienstleister gehostet.

W takim przypadku nie jest możliwe przechowywanie danych osobowych w kraju trzecim bez odpowiednich środków ochrony danych. W związku z tym oświadczamy, że w celu uzyskania dostępu do danych należy skorzystać z odpowiednich gwarancji zgodnie z Art. 46 DSGVO są wymagane. W razie konieczności skorzystania z innych gwarancji (gwarancji standardowych), zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym nadrzędnym interesem prawnym są poniższe zwroty.

4. Kontakt z klientem i bank klientów (Kundendatenbank)

Jeśli nawiążesz z nami kontakt, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub rozmowy na żywo, opracowane zostaną zgłoszone przez Ciebie uwagi, które posłużą do opracowania treści zgłoszenia.

Jeśli w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem czatu na żywo przedstawisz nam swoje uwagi, chcemy, aby Twoja odpowiedź została uwzględniona, abyś mógł ją szybko wyjaśnić i udzielić odpowiedzi.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym nadrzędnym interesem jest komunikacja z naszymi interesariuszami, użytkownikami i klientami. Jeśli kontakt z klientem zostanie nawiązany w momencie podpisania umowy, istnieje odpowiednie prawo do przetwarzania danych zgodnie z Art. 6 Abs. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Zgłoszenia i kontakty z klientami są regularnie analizowane i przetwarzane w naszym systemie CRM. Data urodzenia, mój konkretny interes w związku z naszymi produktami i usługami oraz moje relacje z nami) mogą być przez nas wykorzystywane zgodnie z ustawowymi zasadami i zgodnie z wytycznymi dyrektora ds. marketingu, w szczególności w odniesieniu do przesyłek pocztowych. 

Udzielenie ochrony prawnej i opracowanie tego dokumentu jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym nadrzędnym interesem jest sprzedaż naszych produktów i usług oraz ochrona naszych klientów i ich interesów.

 

5. NASZE PRODUKTY I DZIAŁANIA

Weryfikujemy dane naszych klientów i najemców w ramach realizacji naszych transakcji handlowych. W ten sposób zostaną opracowane np. dane dotyczące towarów (np. nazwisko i imię partnera/ partnerów handlowych, adres), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące transakcji (np. numer umowy, czas trwania), dane dotyczące płatności oraz dane, które zostały uzyskane i/lub są wymagane w związku z nabyciem wierzytelności.

Podstawą prawną dla tego rodzaju ochrony i odszkodowania jest zapewnienie ochrony przed roszczeniami, jak również zapewnienie środków zabezpieczających zgodnie z art. 6 Abs. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

 

6. COOKIES

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookie. Pliki cookie to informacje, które są pobierane z naszego serwera internetowego lub innych serwerów internetowych i przekazywane do przeglądarki użytkownika przez dłuższy czas. Za pomocą plików cookie można wykorzystywać niewielkie dane lub inne formy zabezpieczenia informacji. W plikach cookie znajdują się informacje, które są pobierane wyłącznie w połączeniu z konkretnie zdefiniowanym urządzeniem końcowym. Pliki cookie zawierają charakterystyczne dane identyfikacyjne, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację przeglądarki przed ponownym uruchomieniem strony internetowej. Ein Cookie zawiera tym samym informacje o swoim przeznaczeniu i charakterze. Nie oznacza to jednak, że otrzymujemy bezwarunkową wiedzę o tożsamości użytkownika.

 

6.1. Niewłaściwe technicznie i niezbędne pliki cookie

Podczas przeglądania naszej strony internetowej oraz podczas korzystania z platformy mogą zostać użyte pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub platformy. W przypadku tych niezbędnych plików cookie można posługiwać się np. plikami cookie, które są niezbędne do utworzenia strony internetowej za pomocą systemu zarządzania treścią, w oparciu o pisownię lub za ich pomocą można udokumentować, czy w ustawieniach innych (nieistotnych) plików cookie istnieje taka potrzeba lub czy zostały one usunięte.

Niepotrzebne z technicznego punktu widzenia pliki cookie, jak np. ich zwartość i szybkość, czy też możliwość dostępu do nich, zostaną przedstawione w naszym programie do obsługi plików cookie, który będzie sygnalizowany po wejściu na stronę.

Prawo do przetwarzania danych osobowych w oparciu o niezbędne pliki cookie jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 Abs. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym nadrzędnym interesem jest korzystanie z naszej strony internetowej i jej udostępnianie.

 

6.2. Pliki cookie typu "nicht-essenzielle".

Ustawiamy również inne, niezaangażowane pliki cookie, aby np. uzyskać dodatkowe informacje o zainteresowaniach użytkowników naszej witryny lub o ich sposobie korzystania z niej, aby na tej podstawie analizować i optymalizować naszą witrynę oraz relacje z naszymi klientami.

Pliki cookie, które nie są niezbędne, takie jak pliki zwrotne, informacje o szybkości transmisji danych lub informacje o przeglądarce, będą wyświetlane w naszym systemie plików cookie, który informuje o tym użytkowników po wejściu na stronę internetową.

Cookies nieessenzielskie są tworzone dopiero wtedy, gdy użytkownik w ustawieniach cookies nieessenzielskich wyrazi na to zgodę. Na stronie Cookiebanner można znaleźć różne kategorie plików cookie, które należy zaakceptować.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych za pomocą odrębnych, niezawierających esencji plików cookie jest zgoda użytkownika. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

 

7. DRITTANBIETER-NARZĘDZIA

Na stronie internetowej i w ramach platformy umieszczamy funkcje, wtyczki i narzędzia Drittanbieter, aby np. poprawić funkcjonalność strony internetowej i platformy, przeanalizować sposób korzystania ze strony internetowej i platformy oraz zoptymalizować ich zawartość. W dalszej części informujemy o zastosowanych narzędziach wspomagających.

7.1. Menedżer znaczników Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Google Tag Manager. Google Tag Manager został udostępniony przez Google Ireland Limited w Irlandii. Dzięki temu narzędziu można weryfikować tagi na stronie internetowej w obrębie całego świata. Google Tag Manager implementuje lediglich Tagi, nie są to jednak pliki cookie i nie są to dane osobowe. Google Tag Manager tworzy inne Tagi, które również pobierają dane osobowe. Google Tag Manager nie pobiera danych, ale nie korzysta z tych danych.

7.2. Webanalyse (Google Analytics)

Tworzymy narzędzia analityki internetowej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasza strona i nasza platforma są wykorzystywane przez użytkowników i użytkowników oraz aby zoptymalizować stronę i platformę pod względem technicznym i środowiskowym.

Ustawiamy usługę analityki internetowej Google Analytics z anonimizacją adresów IP. Google Analytics to narzędzie analityki internetowej firmy Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii ("Google"). 

Dzięki znacznikom JavaScript możemy uzyskać informacje na temat korzystania przez użytkownika z witryny i platformy. Google Analytics regularnie używa również plików cookie, aby uzyskać informacje na temat interakcji użytkowników z witryną lub platformą.

W ramach korzystania z Google Analytics, adres IP użytkownika oraz informacje o korzystaniu z witryny, rodzaju i sposobie przeglądania przeglądarki, używanym systemie informatycznym, poprzednio używanej stronie oraz czasie jej otwarcia na serwerze Google zostaną przekazane i opracowane na miejscu.

Im Rahmen der IP-Anonymisierung werden die erhobenen IP-Adresse der Nutzer innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes vor einer Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen, bei technischen Störungen in Europa, wird die ungekürzte IP-Adresse an Google in die USA übermittelt und dort gekürzt. Przekazane adresy IP nie będą łączone z innymi danymi Google.

Google będzie działać jako partner handlowy na podstawie umowy o współpracy zgodnie z Art. 28 DSGVO dla nas.

W takim przypadku, zgodnie z instrukcją, może dojść do przekazania danych osobowych w kraju trzecim bez odpowiednich środków ochrony danych. W związku z tym oświadczamy, że w celu uzyskania dostępu do danych należy skorzystać z odpowiednich gwarancji zgodnie z Art. 46 DSGVO są wymagane. W przypadku utraty uprawnień z tytułu gwarancji (gwarancji standardowej), zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda na podstawie Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

 

7.3. MAPY GOOGLE

Umieszczamy na naszej stronie internetowej usługę Google Maps (API) firmy Google Ireland Limited. Google Maps umożliwia tworzenie interaktywnych map terenu. Przy korzystaniu z innych stron internetowych, na których można korzystać z Google Maps, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. adres IP) zostaną przekazane do serwera Google w USA i tam wykorzystane.

W takim przypadku może dojść do przekazania danych osobowych w jednym kraju trzecim bez odpowiednich środków ochrony danych. W związku z tym oświadczamy, że w celu uzyskania dostępu do danych należy skorzystać z odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 DSGVO. 46 DSGVO są wymagane. W przypadku braku stosownych gwarancji (Standardvertragsklauseln) zobowiązujemy się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie.

Prawo do przetwarzania danych jest naszym prawnie uzasadnionym interesem zgodnie z Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym nadrzędnym interesem jest korzystanie z naszej strony internetowej i jej udostępnianie.

 
 

8. MEDIA SPOŁECZNE

8.1. Przyciski mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się przyciski mediów społecznościowych obejmujące różne sieci mediów społecznościowych (np. Linkedin, Instagram, Twitter i Facebook).

Jeśli klikniesz jeden z tych przycisków mediów społecznościowych, zostaniesz umieszczony na naszych stronach w ramach danej sieci mediów społecznościowych. Właściciel strony w mediach społecznościowych przekazuje w takim przypadku informację o tym, że przeglądarka użytkownika wybrała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie posiada żadnego profilu w naszej witrynie lub nie jest tam zalogowany. Informacje te (np. adres IP użytkownika) są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer danego dostawcy. W przypadku kliknięcia przycisku mediów społecznościowych i wylogowania się z danej sieci mediów społecznościowych lub zalogowania się na stronie danej sieci mediów społecznościowych, przekazane informacje dotyczące konta użytkownika w danej sieci mediów społecznościowych mogą zostać usunięte.

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę danej sieci mediów społecznościowych, jego oznaczenia, możliwości kontaktu oraz przysługujących mu praw i uprawnień w zakresie ochrony danych można uzyskać za pomocą poniższych informacji na temat ochrony danych dostawcy sieci mediów społecznościowych.

 

8.2. Strony mediów społecznościowych

Prowadzę indywidualny, spójny profil w różnych mediach społecznościowych (np. Linkedin, Instagram, Twitter i Facebook).

Jeśli korzystasz z naszych stron w mediach społecznościowych i jesteś zarejestrowany w danej sieci społecznościowej, dział obsługi danej sieci społecznościowej może przeanalizować Twoje dane dotyczące korzystania z mediów społecznościowych, a następnie uzyskać informacje dotyczące Twojego konta w danej sieci społecznościowej i usunąć je na miejscu. Nawet jeśli nie jesteś zalogowany lub nie masz konta w danej sieci społecznościowej, mogą zostać pozyskane dane dotyczące Twojej osoby od administratora danej sieci społecznościowej, np. adres IP lub dane pozyskane za pomocą pliku cookie.

Przedsiębiorcy serwisów społecznościowych mogą na podstawie tych danych utworzyć swój profil użytkownika. Anhand Ihres Nutzerprofils können Ihnen dann sowohl auf den Websites des Social Media-Netzwerks als auch auf anderen Websites interessenbasierte Werbeanzeigen angezeigt werden.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron w mediach społecznościowych, jesteśmy wspólnie z dostawcą sieci mediów społecznościowych odpowiedzialni za stałe gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych. W związku z informacjami na temat aktualnego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, przekazujemy Państwu informacje na temat ochrony danych osobowych w poszczególnych serwisach społecznościowych.

) mogą być wykonywane zarówno wobec nas, jak i wobec właściciela danej sieci mediów społecznościowych. W związku z tym uważamy, że przetwarzanie danych osobowych i stosowanie ochrony prawnej w odniesieniu do naszych stron w mediach społecznościowych może zostać naruszone wyłącznie w ramach warunków określonych przez naszego partnera handlowego.

Podstawą prawną korzystania przez nas ze stron w mediach społecznościowych jest Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Naszym nadrzędnym, prawnie chronionym interesem jest prezentowanie i sprzedaż naszych produktów i usług w Internecie.

9. BEWERBUNGEN

Pobieramy i przetwarzamy dane osobowe klientów w celu rozwijania ich działalności biznesowej. W przypadku, gdy Klient przekazuje nam swoje dane osobowe drogą elektroniczną, przetwarzanie danych odbywa się również drogą elektroniczną.

W przypadku podpisania przez nas z Zamawiającym umowy o pracę, przekazane dane zostaną opracowane w celu wykonania umowy o pracę, z uwzględnieniem postanowień ustawowych. Wird kein Arbeitsvertrag mit dem Bewerber abgeschlossen, werden die Bewerbungsunterlagen unverzüglich nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens gelöscht, sofern einer Löschung kein überwiegendes berechtigtes Interesse, wie die Abwehr von Ansprüchen bzw. eine Beweissicherungsfunktion nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), entgegensteht.

Podstawą prawną dla tego rodzaju ochrony i odszkodowania jest zapewnienie ochrony przed roszczeniami, jak również zapewnienie środków zabezpieczających zgodnie z art. 6 Abs. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, w Niemczech § 26 BDSG.

 

10. WIDEOKONFERENCJE I WEBINARE

Jeśli weźmiesz udział w organizowanej przez nas wideokonferencji, webinarze lub spotkaniu online (zwanych dalej "wideokonferencjami"), przetworzymy Twoje dane osobowe w związku z Twoją wizytą.

W ramach wideokonferencji opracowywane są różne kategorie danych. Umiejscowienie danych zależy również od tego, jakie zmiany w danych zostaną wprowadzone w trakcie wideokonferencji.

Jeśli weźmiesz udział w organizowanej przez nas wideokonferencji, musisz przy zgłoszeniu podać swoje imię i nazwisko. W tym celu można również użyć pseudonimu. W celu umożliwienia połączenia z serwisem, zostanie zweryfikowany adres IP użytkownika oraz zostaną uzyskane informacje dotyczące logowania i sprzętu. W tym celu należy podać adres e-mail i profil. W przypadku połączenia telefonicznego, zostanie podany numer telefonu i ewentualnie adres IP. IP.

W celu umożliwienia uczestnictwa w wideokonferencji, dane z Mikrofonu urządzenia końcowego, jak również z innej kamery wideo urządzenia końcowego oraz informacje z "Screenshare" zostaną przetworzone, jeśli użyjesz swojego uchwytu. Kamerę lub mikrofon można w każdej chwili samodzielnie wyłączyć lub wyłączyć. W razie potrzeby można samodzielnie określić, które elementy zostaną pobrane.

Można utworzyć oznaczenia audio i wideo wideokonferencji. W takim przypadku wszystkie pliki wideo, audio i prezentacje zostaną opracowane w formacie MP4. Es erfolgt stets ein Hinweis auf die Aufzeichnung, sofern eine solche erfolgt und es wird, sofern erforderlich, stets die ausdrückliche Einwilligung der Teilnehmer in die Aufzeichnung eingeholt.

W trakcie wideokonferencji można korzystać z funkcji czatu, pytań lub skrótów. W związku z tym opracowane przez Państwa polecenia tekstowe zostaną przetworzone, tak aby w wideokonferencji mogły być wykorzystywane i protokołowane.

Jeżeli przetwarzane są dane osobowe naszych klientów, § 26 BDSG stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, w związku z czym obowiązuje niemieckie prawo do przetwarzania danych osobowych.

O ile prawo niemieckie w zakresie przetwarzania danych osobowych nie jest odpowiednie, lub o ile w połączeniu z uczestnictwem w wideokonferencji przetwarzanie danych osobowych nie służy do ustalenia, ustalenia lub ustalenia warunków uczestnictwa w wideokonferencji, lecz stanowi elementarną część uczestnictwa w wideokonferencji, o tyle nasz nadrzędny interes prawny zgodnie z art. 6 Abs. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych. W tym zakresie nasz uzasadniony interes ma na celu efektywne prowadzenie wideokonferencji.

W związku z tym, przepisy dotyczące przetwarzania danych w przypadku korzystania z wideokonferencji są zgodne z Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, o ile spotkania w ramach realizacji umów, a także w związku z odesłaniem ich do sądu, zostaną przeprowadzone (np. wideokonferencje z naszymi pracownikami w ramach realizacji projektu lub podczas webinarium).

W związku z tym, w odniesieniu do przetwarzania danych w ramach zorganizowanej przez nas wideokonferencji, nasz prawnie uzasadniony interes wynika z art. 6 Abs. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega w tych wszystkich przypadkach na skutecznym prowadzeniu wideokonferencji.

Do prowadzenia wideokonferencji zatrudniamy jednego lub kilku pracowników jako pełnomocnika na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 28 DSGVO. 28 DSGVO.

W takim przypadku może dojść do przekazania danych osobowych w jednym kraju trzecim bez odpowiedniej ochrony danych. W związku z tym oświadczamy, że w celu uzyskania dostępu do danych należy skorzystać z odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 DSGVO. 46 DSGVO są wymagane. W przypadku braku stosownych gwarancji (gwarancji zgodności z normami UE), jesteśmy gotowi do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie.

 

11. OBRÓBKA WIDEO

Nasze zakłady są częściowo objęte nadzorem wideo. W przypadku takiego obejścia należy bezwzględnie poinformować o tym osoby trzecie. Podstawą prawną dla tego rodzaju zabezpieczenia i opracowania jest Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Przedmiotem wideorozmowy i naszym najwyższym interesem jest przestrzeganie prawa cywilnego, ochrona naszych pracowników w sytuacjach zagrożenia, ochrona naszych dóbr osobistych, w tym naszych zakładów, a także ich wyposażenie i ochrona przed kradzieżą. Auf die Aufzeichnungen hat lediglich die Geschäftsführung Zugriff. In Einzelfällen kann, dem Zweck entsprechend, eine Weitergabe der Aufzeichnungen an Strafverfolgungsbehörden erfolgen. Likwidacja danych odbywa się w sposób systemowy w ciągu 72 godzin, o ile nie wystąpią żadne zakłócenia w rozumieniu naszych prawnie wiążących interesów, które spowodowałyby konieczność zapewnienia dłuższego czasu ochrony.

12. FUZJE I PRZEJĘCIA (M&A)

Jeżeli jesteśmy zaangażowani w restrukturyzację, akwizycję, weryfikację certyfikatów wermachtu, fuzję, finansowanie, przeniesienie wierzytelności na innego dostawcę, przeprowadzenie badania due diligence, upadłość lub przekształcenie, możemy przekazać ich dane osobowe zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych w odniesieniu do prawnie obowiązującego kontekstu, w powiązaniu z prawnie obowiązującymi organami i jako ich część.

13. ALTERSBESCHRÄNKUNG

Ta strona nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia i nie może być przez nie wykorzystywana. Nie gromadzimy żadnych danych osobowych osób poniżej 16 roku życia.

14. PRZECHOWYWANIE DANYCH

W naszych domach przechowywane są dane osobowe osób trzecich, które służą do realizacji ich zadań, w szczególności do realizacji umów z nami, do przetwarzania danych na moją prośbę lub do realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Przekazanie danych innym podmiotom następuje wyłącznie na podstawie zgody ustawowej. Wir geben Ihre Daten nur dann an Dritte weiter, if dies z.B. auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO w odniesieniu do ochrony danych osobowych jest wymagane lub w celu spełnienia naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO w celu skutecznego zarządzania naszą działalnością gospodarczą.

Jeżeli w ramach tworzenia strony internetowej i/lub platformy lub innych usług ustanowimy osoby upoważnione, zapewnimy im odpowiednie warunki prawne oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić ich dane osobowe.

 

15. IHRE RECHTE

Mają Państwo prawo do wyrażenia swoich opinii w odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane przez nas, a które Państwo przedstawiają:

15.1 Recht auf Auskunft

Użytkownik może uzyskać dostęp do danych osobowych zgodnie z Art. 15 DSGVO o swoich danych osobowych, które mogą być przez nas przetwarzane.

15.2 Prawo do przekazywania informacji

Jeśli przedstawione przez Ciebie informacje nie są (bardziej) istotne, możesz zgodnie z Art. 16 DSGVO eine Berichtigung verlangen. Jeśli Twoje dane nie są w pełni zachowane, możesz poprosić o przekazanie informacji zwrotnej.

15.3 Recht auf Löschung

Sie können nach Maßgabe von Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

15.4 Prawo do unieszkodliwiania pracy

Sie haben nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

15.5 Prawo na wypadek naruszenia praw pracowniczych

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder lit. f) DSGVO erfolgt, nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch einzulegen. Wir werden Ihre Daten in diesem Fall nicht weiterverarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, zudem, wenn die Verarbeitung der Geltendmachung und Ausübung von oder der Verteidigung gegen Rechtsansprüche dient (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). 

Außerdem steht Ihnen nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO prawo do tego, by w każdej chwili odwołać się od decyzji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zarządzeniem; dotyczy to również nieaktualnego profilowania, o ile jest ono powiązane z innym zarządzeniem.

15.6 Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung

Jeśli użytkownik wyraził chęć dokonania zmiany, jest on zobowiązany do przestrzegania postanowień art. 7 Abs. 3 DSGVO prawo do odszkodowania.

15.7 Prawo do ochrony danych osobowych

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten ("Datenübertragbarkeit") sowie das Recht auf Weiterübermittlung dieser Daten an einen anderen Verantwortlichen, wenn die Voraussetzung des Art. 20 Abs. 1 lit. (a) i (b) DSGVO vorliegen.

15.8 Wykonywanie orzeczeń

Użytkownik może skorzystać z przysługujących mu praw poprzez przesłanie informacji o danych kontaktowych dla pełnomocnika lub pełnomocnika ds. ochrony danych. 

15.9 Prawo do przywilejów w zakresie ochrony danych osobowych

Jeśli jesteś zdania, że nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych jest sprzeczne z prawem o ochronie danych, masz prawo, zgodnie z Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde Ihrer Wahl zu beschweren.

16. PFLICHTANGABEN I PROFILOWANIE

Udostępnianie danych osobowych nie jest wymagane ani ustawowo, ani w sposób jawny. Nie jest również wymagane udostępnianie danych osobowych, jednak udostępnianie danych osobowych w celu przeprowadzenia analizy danych jest konieczne, ponieważ wymagane są również inne dane, które mogą być wykorzystane do pobrania (i doręczenia) informacji o transakcji.

Nie zapewniamy automatycznego ustalania tożsamości, w tym profilowania.

 

17. INFORMATIONSSICHERHEIT UND SPEICHERDAUER

Na stanowisku technicznym stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zminimalizować ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych, a także aby zabezpieczyć przetwarzane przez nas dane przed niewłaściwą lub dobrowolną manipulacją, nadużyciem, zniszczeniem lub wkroczeniem osób nieuprawnionych.

Nasza strona internetowa posiada zabezpieczenie SSL, które służy do ochrony przesyłanych przez Państwa danych, takich jak np. zamówienia, informacje czy dane płatności, które Państwo do nas wysyłają.

Nasi pracownicy są stale zaangażowani w ochronę danych i informacji oraz są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony danych.

Im Rahmen eines restriktiven Rechte- und Rollenkonzepts auf "need to know"-Basis ist sichergestellt, dass die Mitarbeitenden nur jeweils auf die personenbezogenen Daten Zugriff haben, die sich für die Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt benötigen.

Kierujemy się podstawowymi zasadami zarządzania danymi i poszanowania danych i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak długo jest to konieczne dla usunięcia skutków ubocznych naruszeń przepisów o przetwarzaniu danych lub dla zapewnienia ochrony prawnej przez ustawodawcę. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Gesetzgeber vorgesehene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften anonymisiert oder gelöscht.

 

18. ÄNDERUNG DER DATENSCHUTZINFORMATIONEN

Zobowiązujemy się, że będziemy dbać o to, aby ochrona danych osobowych była zawsze aktualna, aby spełniała aktualne wymogi prawne lub aby zmiany naszych ustaleń w zakresie ochrony danych osobowych były możliwe, np. w przypadku wprowadzenia nowych usług. W przypadku ponownego korzystania z usługi, użytkownik otrzyma nową aktualizację danych.

pl_PLPolski

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży poniżej.