Datenschutz

Thermic Edge Europe GmbH
Am Bauhof 9
53567 Asbach

Dyrektorzy zarządzający: Roland Hackl, Bob Burgess

Telefon: +49 2683 94509-0
Faks: +49 2683 94509-29

Miejscowy sąd: Montabaur
Urząd Skarbowy: Neuwied
Numer identyfikacji podatkowej: 32/660/07926
Nr rejestru handlowego: HRB 27695
Numer identyfikacyjny VAT: DE341908588

Spis treści

Stoisko: 25. sierpnia 2018 r.

Datenschutzinformationen Thermic Edge Europe GmbH

1. Sytuacja wyjściowa i zakres zastosowania (Gegenstand und Geltungsbereich)

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe. Dzięki tym informacjom dotyczącym ochrony danych osobowych informujemy Państwa, jakie dane osobowe są przez nas pozyskiwane oraz w jaki sposób i w jakich warunkach są one przetwarzane. Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z niniejszą instrukcją o ochronie danych osobowych.

2. Verantwortliche Stelle

Thermic Edge Europe GmbH
Am Bauhof 9
53567 Asbach
Telefon: +49 2683 94509- 0
Telefax: +49 2683 94509- 29
E-Mail: office@cgt-carbon.com

3. Datenschutzbeauftragter

Christian Schmoll
Rechtsanwalt, Fachanwalt IT-Recht
Kaiserplatz 2
80803 München
schmoll@dp.institute
Każdy klient może w każdej chwili zwracać się z wszelkimi pytaniami i uwagami dotyczącymi ochrony danych bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

4. Wejście na stronę internetową

Przy każdym dostępie do naszej strony internetowej nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego użytkownika. Jeżeli strony w przeglądarce internetowej mogą zostać przekierowane, adres IP wykorzystywanego przez nas komputera musi zostać zweryfikowany. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat przeglądarki Twojego urządzenia końcowego.

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, a także do zapewnienia ciągłości i integralności danych osobowych przetwarzanych za pomocą naszych systemów informatycznych. Dane te mogą być również wykorzystywane do usuwania błędów na stronie internetowej.

W przypadku tych zwrotów będą protokołowane kolejne dane:

  • IP-Adresse des aufrufenden Rechners
  • Betriebssystem des aufrufenden Rechners
  • Browser-Version des aufrufenden Rechners
  • Name der abgerufenenen Datei
  • Datum und Uhrzeit des Abrufs
  • Übertragene Datenmenge
  • Verweisende URL

 

Dane te będą regularnie aktualizowane. Nasza strona internetowa została stworzona na podstawie opracowania umowy. Art. 28 DSGVO przez einem Dienstleister gehostet.

Podstawą prawną dla tego przetwarzania danych jest art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO. Naszym nadrzędnym interesem jest korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz przestrzeganie zasad dotyczących hydrauliczności, integralności i prawdziwości danych.

5. Kontakt i bank klientów

Jeśli nawiążesz z nami kontakt w celu uzyskania informacji lub zamówienia, otrzymasz od nas ustalone uwagi dotyczące sposobu opracowania zamówienia. Zgłaszane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej zapytania są przez nas akceptowane, abyśmy mogli zredagować Twoje zapytanie, odpowiednio je uzasadnić i udzielić Ci odpowiedzi.

Zgłoszenia zostaną zapisane w naszym systemie CRM. Dane te mogą być przez nas wykorzystywane do celów marketingowych. Mogą one być zawsze szerzej udostępniane w ramach jednego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat prawa własności intelektualnej znajdują się poniżej w sekcji "Prawo własności intelektualnej".

Das CRM-System wird regelmäßig dahingehend überprüft, ob Daten gelöscht werden können. Jeśli dane w ramach analizy potrzeb klienta lub interesu klienta nie są już wymagane lub jeśli nie jest to związane z prawnie wiążącym interesem klienta, wówczas zostaną one przez nas usunięte, o ile nie jest to związane z prawnie wiążącymi warunkami.

Podstawą prawną dla tego zabezpieczenia i pracy jest art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO. Naszym nadrzędnym interesem jest przy tym dobra komunikacja z naszymi klientami, interesariuszami i najemcami, dobra komunikacja z naszymi klientami oraz realizacja działań marketingowych. Jeśli kontakt zostanie nawiązany w momencie podpisania umowy, istnieje odpowiednie prawo do przetwarzania zgodnie z Art. 6 Abs. 6 Abs. 1 lit. B DSGVO.

6. Utrzymanie ciągłości pracy (klienci i najemcy)

Weryfikujemy dane naszych klientów i najemców w ramach realizacji naszych transakcji handlowych. W ten sposób zostaną opracowane np. dane dotyczące towarów (np. nazwisko i imię partnera/ partnerów handlowych, adres), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące transakcji (np. numer umowy, czas trwania), dane dotyczące płatności oraz dane, które zostały uzyskane i/lub są wymagane w związku z nabyciem wierzytelności.

Podstawą prawną dla tego rodzaju ochrony i odszkodowania jest zwolnienie z odpowiedzialności, jak również wykonanie zobowiązań wynikających z art. 6 Abs. 6 Abs. 1 lit. B DSGVO.

7. Videoüberwachung

Nasze zakłady są częściowo objęte nadzorem wideo. W związku z tym, w razie potrzeby, należy zwrócić się o pomoc do osób trzecich. Podstawą prawną dla tego rodzaju zabezpieczenia i opracowania jest Art. 6 Abs. 1 lit. F DSGVO. Celem ochrony wideo i naszym najwyższym interesem jest przestrzeganie prawa cywilnego, ochrona naszych pracowników w sytuacjach zagrożenia, ochrona naszych dóbr osobistych, w tym naszego zakładu oraz ochrona przed odpowiedzialnością cywilną na podstawie przepisów prawa. Auf die Aufzeichnungen hat lediglich Roland Hackl (Geschäftsführer CGT Carbon GmbH) und Herr Thomas Wedderin (Werksleiter CGT Carbon GmbH) Zugriff. In Einzelfällen kann, dem Zweck entsprechend, eine Weitergabe der Aufzeichnungen an Strafverfolgungsbehörden erfolgen. Usuwanie danych odbywa się systemowo po 7 dniach roboczych, o ile nie wystąpią żadne zakłócenia w rozumieniu naszych prawnie wiążących interesów, które spowodowałyby konieczność dłuższej ochrony.

8. Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookies to informacje, które są pobierane z naszego serwera internetowego lub innych serwerów internetowych do przeglądarki użytkownika i tam przechowywane przez dłuższy czas. Za pomocą plików cookie można zarządzać niewielkimi danymi lub innymi formami zabezpieczenia informacji. W plikach cookie zawarte są informacje, które powstają wyłącznie w połączeniu z konkretnie zdefiniowanym urządzeniem końcowym. Pliki cookie zawierają charakterystyczne cechy, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas korzystania ze strony internetowej. Ein Cookie zawiera tym samym informację o jego przeznaczeniu i charakterze. Nie oznacza to jednak, że otrzymujemy bezterminową wiedzę o tożsamości użytkownika.

Ustawiamy pliki cookie, aby nasza strona była lepiej zarządzana.

Używamy do tego celu odrębnych Session-Cookie, które są wykorzystywane wyłącznie na czas trwania następnych odwiedzin naszej strony internetowej (np. w celu zapewnienia ochrony naszych magazynów). W einem Session-Cookie znajduje się zufällig erzeugte eindeutige Identifikationsnummer abgelegt, eine sogenannte Session-ID. Session-Cookie są automatycznie usuwane z naszej strony internetowej po jej zamknięciu.

W tym celu zamieszczamy tymczasowe pliki cookie, które są przez nas wykorzystywane przez określony czas na stronie końcowej użytkownika (tzw. pliki cookie pierwszej strony). Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową, automatycznie dowiesz się, że byłeś u nas wcześniej i jakie informacje i działania zostały przez Ciebie zapisane, abyś mógł je jeszcze raz wykorzystać.

Używamy również plików cookie do innych celów, na przykład do analizy stron internetowych. Również te pliki cookie zostaną automatycznie usunięte po upływie określonego czasu. Sposób korzystania z tych plików zostanie opisany poniżej.

Użytkownik ma możliwość, aby nie wiązać ustawień plików cookie z odpowiednimi ustawieniami w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę na to, że korzystanie z naszych stron internetowych może być dozwolone tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Dzięki plikom cookie żadne programy lub inne aplikacje nie zostaną zainstalowane lub uruchomione na komputerze użytkownika.

Użytkownik może korzystać z plików cookie, które umożliwiają komunikację i ochronę danych, na stronie internetowej inicjatywy Netzwerkwerbeinitiative (http://optout.networkadvertising.org/) oraz zusätzlich die US-amerikanische Webseite (http://www.aboutads.info/choices) lub na stronie europejskiej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) widersprechen.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookies jest art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Naszym nadrzędnym, prawnie uzasadnionym interesem jest tworzenie, analiza i optymalizacja naszej strony internetowej oraz naszych kontaktów z klientami.

9. Google Analytics i GA Audiences

Na naszej stronie internetowej lub na części strony internetowej umieszczamy analizy internetowe, aby dowiedzieć się, jak nasza strona internetowa jest postrzegana przez użytkowników oraz aby zoptymalizować całą stronę i jej prezentację.

Ustawiamy usługę Google Analytics z anonimizacją adresów IP. Google Analytics jest narzędziem analityki internetowej firmy Google Inc. z siedzibą w USA ("Google"). W ramach Google Analytics stosowane są pliki cookie. W ramach anonimizacji IP będą pobierane adresy IP użytkowników Google wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed usunięciem w USA. Nur in Ausnahmefällen wird die ungekürzte IP-Adresse an Google in die USA übermittelt und dort gekürzt. Przekazane adresy IP nie będą łączone z innymi danymi Google.

Użytkownik może zapewnić ochronę plików cookie poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki internetowej. W przeciwnym razie można uniknąć gromadzenia danych uzyskanych za pomocą plików cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z komputera online, jak również przetwarzania tych danych przez Google, o ile nie zainstaluje się wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem, która umożliwia korzystanie z Google Analytics za pomocą JavaScript, oraz nie przekaże Google Analytics żadnych danych i informacji dotyczących przeglądania stron internetowych: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

W przypadku korzystania z Google Analytics następuje przetwarzanie danych osobowych w kraju poza granicami UE. Google posiada certyfikat ochrony prywatności, który znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Ponadto istnieją odpowiednie gwarancje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z Art. 46 DSGVO.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych przy wykorzystaniu Webanalytics lub GA Audiences jest art. 6 Abs. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Naszym nadrzędnym celem jest analiza, optymalizacja i ekonomiczna obsługa naszej strony internetowej i naszych kontaktów z klientami.

Na naszej stronie internetowej lub na części strony internetowej umieszczamy analizy internetowe, aby dowiedzieć się, jak nasza strona internetowa jest postrzegana przez użytkowników oraz aby zoptymalizować całą stronę i jej prezentację.

Ustawiamy usługę Google Analytics z anonimizacją adresów IP. Google Analytics jest narzędziem analityki internetowej firmy Google Inc. z siedzibą w USA ("Google"). W ramach Google Analytics stosowane są pliki cookie. W ramach anonimizacji IP będą pobierane adresy IP użytkowników Google wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed usunięciem w USA. Nur in Ausnahmefällen wird die ungekürzte IP-Adresse an Google in die USA übermittelt und dort gekürzt. Przekazane adresy IP nie będą łączone z innymi danymi Google.

Użytkownik może zapewnić ochronę plików cookie poprzez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki internetowej. W przeciwnym razie można uniknąć gromadzenia danych uzyskanych za pomocą plików cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z komputera online, jak również przetwarzania tych danych przez Google, o ile nie zainstaluje się wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem, która umożliwia korzystanie z Google Analytics za pomocą JavaScript, oraz nie przekaże Google Analytics żadnych danych i informacji dotyczących przeglądania stron internetowych: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

W przypadku korzystania z Google Analytics następuje przetwarzanie danych osobowych w kraju poza granicami UE. Google posiada certyfikat ochrony prywatności, który znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Ponadto istnieją odpowiednie gwarancje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z Art. 46 DSGVO.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych przy wykorzystaniu Webanalytics lub GA Audiences jest art. 6 Abs. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Naszym nadrzędnym celem jest analiza, optymalizacja i ekonomiczna obsługa naszej strony internetowej i naszych kontaktów z klientami.

10. Przyciski mediów społecznościowych

Auf unserer Website sind Social Media-Buttons des Social Media-Netzwerks Facebook eingebunden, erkennbar am Facebook-Logo.

Jeśli klikniesz jeden z tych przycisków mediów społecznościowych, zostaniesz umieszczony na naszych stronach w ramach danej sieci mediów społecznościowych. Właściciel strony w mediach społecznościowych przekazuje w takim przypadku informację o tym, że przeglądarka użytkownika wybrała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie posiada żadnego profilu w naszej witrynie lub nie jest tam zalogowany. Informacje te (np. adres IP użytkownika) są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer danego dostawcy. W przypadku kliknięcia przycisku mediów społecznościowych i wylogowania się z danej sieci mediów społecznościowych lub zalogowania się na stronie danej sieci mediów społecznościowych, przekazane informacje dotyczące konta użytkownika w danej sieci mediów społecznościowych mogą zostać usunięte.

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę danej sieci mediów społecznościowych, jego oznaczenia, możliwości kontaktu oraz przysługujących mu praw i uprawnień w zakresie ochrony danych można uzyskać za pomocą poniższych informacji na temat ochrony danych dostawcy sieci mediów społecznościowych.

Prawem właściwym dla łączenia i używania przycisków mediów społecznościowych jest art. 6 Abs. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Naszym nadrzędnym, prawnie uzasadnionym interesem jest sprzedaż naszych ofert i naszej strony internetowej.

Auf unserer Website sind Social Media-Buttons des Social Media-Netzwerks Facebook eingebunden, erkennbar am Facebook-Logo.

Jeśli klikniesz jeden z tych przycisków mediów społecznościowych, zostaniesz umieszczony na naszych stronach w ramach danej sieci mediów społecznościowych. Właściciel strony w mediach społecznościowych przekazuje w takim przypadku informację o tym, że przeglądarka użytkownika wybrała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie posiada żadnego profilu w naszej witrynie lub nie jest tam zalogowany. Informacje te (np. adres IP użytkownika) są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer danego dostawcy. W przypadku kliknięcia przycisku mediów społecznościowych i wylogowania się z danej sieci mediów społecznościowych lub zalogowania się na stronie danej sieci mediów społecznościowych, przekazane informacje dotyczące konta użytkownika w danej sieci mediów społecznościowych mogą zostać usunięte.

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę danej sieci mediów społecznościowych, jego oznaczenia, możliwości kontaktu oraz przysługujących mu praw i uprawnień w zakresie ochrony danych można uzyskać za pomocą poniższych informacji na temat ochrony danych dostawcy sieci mediów społecznościowych.

Prawem właściwym dla łączenia i używania przycisków mediów społecznościowych jest art. 6 Abs. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Naszym nadrzędnym, prawnie uzasadnionym interesem jest sprzedaż naszych ofert i naszej strony internetowej.

Auf unserer Website sind Social Media-Buttons des Social Media-Netzwerks Facebook eingebunden, erkennbar am Facebook-Logo.

Jeśli klikniesz jeden z tych przycisków mediów społecznościowych, zostaniesz umieszczony na naszych stronach w ramach danej sieci mediów społecznościowych. Właściciel strony w mediach społecznościowych przekazuje w takim przypadku informację o tym, że przeglądarka użytkownika wybrała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie posiada żadnego profilu w naszej witrynie lub nie jest tam zalogowany. Informacje te (np. adres IP użytkownika) są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer danego dostawcy. W przypadku kliknięcia przycisku mediów społecznościowych i wylogowania się z danej sieci mediów społecznościowych lub zalogowania się na stronie danej sieci mediów społecznościowych, przekazane informacje dotyczące konta użytkownika w danej sieci mediów społecznościowych mogą zostać usunięte.

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę danej sieci mediów społecznościowych, jego oznaczenia, możliwości kontaktu oraz przysługujących mu praw i uprawnień w zakresie ochrony danych można uzyskać za pomocą poniższych informacji na temat ochrony danych dostawcy sieci mediów społecznościowych.

Prawem właściwym dla łączenia i używania przycisków mediów społecznościowych jest art. 6 Abs. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Naszym nadrzędnym, prawnie uzasadnionym interesem jest sprzedaż naszych ofert i naszej strony internetowej.

11. Strony w mediach społecznościowych ("Fanpage")

Prowadzimy indywidualny profil w serwisie społecznościowym Facebook ("Social Media-Page" lub "Fanpage").

Jeśli korzystasz z jednej z naszych stron w mediach społecznościowych i jesteś zarejestrowany w danej firmie, może on przeanalizować Twój dostęp do mediów społecznościowych, a następnie uzyskać informacje o Twoim koncie w danej firmie i usunąć je na miejscu. Nawet jeśli nie jesteś zalogowany lub nie masz żadnego konta w danej sieci społecznościowej, mogą zostać pozyskane dane dotyczące Twojej osoby od administratora danej sieci społecznościowej, na przykład adres IP lub dane, które zostały pozyskane za pomocą pliku cookie.

Przedsiębiorcy serwisów społecznościowych mogą na podstawie tych danych utworzyć swój profil użytkownika. Anhand Ihres Nutzerprofils können Ihnen dann sowohl auf den Websites des Social Media-Netzwerks als auch auf anderen Websites interessenbasierte Werbeanzeigen angezeigt werden.

W przypadku korzystania z naszych stron w mediach społecznościowych, współpracujemy z dostawcą usług mediów społecznościowych w celu ustalenia na miejscu właściwego sposobu pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych. W związku z informacjami na temat aktualnego przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat ochrony danych osobowych w mediach społecznościowych. Dalsze informacje nie są nam potrzebne. Informacje na temat ochrony danych w mediach społecznościowych można znaleźć tutaj:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Informacje dotyczące właściwej gwarancji ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie zgodnie z Art. 46 DSGVO, udostępnimy je Państwu na życzenie.

) mogą być wykonywane zarówno wobec nas, jak i wobec właściciela danej sieci mediów społecznościowych. W związku z tym uważamy, że przetwarzanie danych osobowych i stosowanie ochrony prawnej w odniesieniu do naszych stron w mediach społecznościowych może zostać naruszone wyłącznie w ramach warunków określonych przez naszego partnera handlowego.

Podstawą prawną dla naszego korzystania z mediów społecznościowych jest art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Naszym nadrzędnym, prawnie chronionym interesem jest prezentowanie i sprzedaż naszych produktów i usług w Internecie.

12. Schriften

W celu zapewnienia przejrzystej i czytelnej graficznie zawartości naszej strony internetowej, udostępniamy na tej stronie Bibliotekę Publikacji. Pobranie Biblioteki oznacza automatyczne połączenie z osobą udostępniającą Bibliotekę. W ten sposób otrzymają Państwo informację, że z Państwa adresu IP została pobrana zamówiona na naszej stronie książka.

Jeśli zainstalujesz blokadę Java-Script-Blocker (np. www.noscript.net).

Wir nutzen zum einen Google Webfonts der Google LLC in den USA (https://www.google.com/webfonts/). Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w sekcji Informacje o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.com/policies/privacy.

Google posiada certyfikat ochrony prywatności, który znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Ponadto istnieją odpowiednie gwarancje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z Art. 46 DSGVO.

Korzystamy również z biblioteki Adobe Typekit firmy Adobe Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Adobe można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy.

Przepisy prawne dotyczące przetwarzania danych Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Naszym nadrzędnym interesem jest optymalizacja i ekonomiczne wykorzystanie naszej strony internetowej oraz naszych dalszych kontaktów z klientami.

13. Cloudflare

Ustawiamy sieć dostarczania treści CloudFlare firmy CloudFlare Inc., 101 Townsend St, 94107 San Francisco, USA ("CloudFlare") w taki sposób, aby zwiększyć funkcjonalność naszej strony internetowej i zoptymalizować czas jej użytkowania. W takim połączeniu mogą być przesyłane do CloudFlare dane osobowe.

Podstawą prawną korzystania z usług CloudFlare oraz związanego z tym dalszego przekazywania danych osobowych do CloudFlare jest art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Naszym nadrzędnym interesem jest zapewnienie łatwiejszego i wydajniejszego wyświetlania naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat ochrony danych i bezpieczeństwa danych w CloudFlare można znaleźć w broszurze Cloudflare dotyczącej ochrony danych, dostępnej tutaj: https://www.cloudflare.com/security-policy.

Wykorzystanie CloudFlare powoduje przetwarzanie danych osobowych w kraju poza granicami UE. CloudFlare posiada certyfikat ochrony prywatności, który znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active w przeciwnym razie należy zapewnić odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z art. 46 DSGVO.

14. Bewerbungen

Pobieramy i przetwarzamy dane osobowe klientów w celu rozwijania ich działalności biznesowej. W przypadku, gdy Klient przekazuje nam swoje dane osobowe drogą elektroniczną, przetwarzanie danych odbywa się również drogą elektroniczną.

W przypadku podpisania przez nas z Zamawiającym umowy o pracę, przekazane dane zostaną opracowane w celu wykonania umowy o pracę, z uwzględnieniem postanowień ustawowych. Wird kein Arbeitsvertrag mit dem Bewerber abgeschlossen, werden die Bewerbungsunterlagen unverzüglich nach Beendigung des Bewerbungsverfahrens gelöscht, sofern einer Löschung kein überwiegendes berechtigtes Interesse, wie die Abwehr von Ansprüchen bzw. eine Beweissicherungsfunktion nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), entgegensteht.

Podstawą prawną dla tego rodzaju ochrony i odszkodowania jest zwolnienie z odpowiedzialności, jak również wykonanie zobowiązań wynikających z art. 6 Abs. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

15. Altersbeschränkung

Ta strona nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia i nie może być przez nie wykorzystywana. Nie gromadzimy żadnych danych osobowych osób poniżej 16 roku życia.

16. Podmiot przetwarzający dane

W naszych domach przechowywane są dane osobowe osób trzecich, które służą do realizacji ich zadań, w szczególności do realizacji umów z nami, do przetwarzania danych na moją prośbę lub do realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Przeniesienie danych na inne dane odbywa się wyłącznie na podstawie zgody ustawowej. Wir geben Ihre Daten nur dann an Dritte weiter, als dies z.B. auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO w celu ochrony danych osobowych jest wymagane lub w celu zapewnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO w celu skutecznego zarządzania naszą działalnością gospodarczą.

Jeżeli w związku z korzystaniem ze strony internetowej i/lub w związku z korzystaniem z naszych usług ustanowimy pełnomocnika i/lub pełnomocnika, zapewnimy odpowiednie warunki prawne oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

Jeżeli w ramach prezentacji strony internetowej i/lub prezentacji naszych ofert wprowadzimy elementy lub narzędzia dostawców lub dostawców usług i jeżeli ich siedziba znajduje się w kraju związkowym, to z reguły nastąpi transfer danych do kraju związkowego. Als Drittländer sind Länder zu verstehen, in denen die DSGVO kein unmittelbar geltendes Recht ist, also Länder außerhalb der EU bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Übermittlung von Daten in Drittstaaten erfolgt ausschließlich, wenn entweder ein angemessenes Datenschutzniveau, eine Einwilligung oder eine sonstige gesetzliche Erlaubnis, insbesondere eine geeignete Garantie gemäß Art. 46 DSGVO vorliegt.

Możliwe jest, że nasza firma, jej części lub pojedyncze aktywa są przetwarzane lub weryfikowane. W związku z takim przekształceniem, fuzją, reorganizacją lub inną podobną sytuacją mogą być przekazywane dane osobowe. Ihre personenbezogenen Daten werden in diesem Fall selbstverständlich weiterhin entsprechend dieser Datenschutzinformation verarbeitet. Uregulowanie prawne tego rodzaju jest naszym nadrzędnym interesem. Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO w celu skutecznego zarządzania i rozwoju naszej działalności gospodarczej.

17. Ihre Rechte

Użytkownik ma prawo do nieograniczonego dostępu do swoich zgromadzonych danych osobowych, ich właściciela i współpracownika oraz do celu przetwarzania danych, a także prawo do udostępniania, rozpowszechniania lub usuwania tych danych. Posiadają Państwo również prawo do wyłączenia przetwarzania danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Użytkownik ma zatem prawo do tego, aby jego dane, które zostały przez nas automatycznie przetworzone, zostały usunięte dla niego lub dla jednej osoby trzeciej w innym, dłuższym, masywnym formacie.

W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z nami pod wskazanym powyżej właściwym adresem.

W tym celu należy skorzystać z prawa do ochrony danych osobowych w ramach właściwego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Właściwą jednostką odpowiedzialną za ochronę danych jest Krajowa Rada Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii-Palatynatu (https://www.datenschutz.rlp.de).

18. Widerruf der Einwilligung

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko na podstawie wyraźnej woli użytkownika. Mogą Państwo po raz kolejny potwierdzić wcześniejszą wolę. W tym celu należy przesłać do nas formalną wiadomość e-mail. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość przetwarzania danych do momentu zakończenia okresu obowiązywania umowy.

19. WIDERSPRUCHSRECHT

Jeśli moje dane, tak jak w niniejszej informacji o ochronie danych, zostaną przetworzone w zgodzie z prawnie uzasadnionymi interesami weryfikującego, może to spowodować skutki dla przyszłości. W tym celu należy skontaktować się z organizatorem na podstawie podanych przez niego danych kontaktowych.

To prawo o ochronie danych osobowych obowiązuje zasadniczo tylko w przypadku naruszenia praw, które wynikają z ich szczególnej sytuacji (art. 21 ust. 1 DSGVO). W przypadku naruszenia prawa własności intelektualnej, dane osobowe nie będą przetwarzane w inny sposób niż w oparciu o te zasady, ponieważ może się zdarzyć, że weryfikatorowi zostaną przekazane odpowiednie, niezabezpieczone podstawy do przetwarzania danych, które naruszają jego interesy, prawa i wolności, lub że przetwarzanie danych będzie wiązało się z naruszeniem praw, praw i wolności.

Po zakończeniu przetwarzania danych zgodnie z wytycznymi, można w każdej chwili skorzystać z prawa do ochrony danych osobowych (art. 21 ust. 2 DSGVO), a dane osobowe nie będą już przetwarzane zgodnie z wytycznymi.

20. Zapewnienie dostępu do danych

Udostępnienie danych osobowych nie jest wymagane ani ustawowo, ani w sposób wyraźny, nie jest również wymagane udostępnienie danych osobowych, jednakże udostępnienie danych osobowych w celu pobrania i odblokowania usługi jest konieczne, ponieważ niektóre dane są wymagane, aby można było pobrać i odblokować usługę.

21. Automatyczna kontrola dostępu

Nie zapewniamy automatycznego ustalania tożsamości, w tym profilowania.

22. Uśmierzanie i łagodzenie skutków

Kierujemy się podstawowymi zasadami zarządzania danymi i ich udostępniania. Dane osobowe będą przez nas przechowywane tylko tak długo, jak długo będzie to konieczne do spełnienia wyżej wymienionych warunków lub jak długo będzie to wymagane przez Ustawodawcę.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Gesetzgeber vorgesehene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

23. Techniczne i organizacyjne sposoby zabezpieczenia danych

Podejmujemy organizacyjne, kontrolne i techniczne środki bezpieczeństwa w ramach stanowiska technicznego, aby zagwarantować, że przestrzegane są postanowienia ustaw o ochronie danych osobowych i aby w ten sposób przetwarzane przez nas dane były chronione przed niewłaściwą lub wymuszoną manipulacją, nadużyciem, zniszczeniem lub przed wkroczeniem osób nieuprawnionych.

Nasza strona internetowa posiada zabezpieczenie SSL, które służy do ochrony przesyłanych przez Państwa danych, takich jak np. zamówienia, informacje czy dane płatności, które Państwo do nas wysyłają.

24. Zmiana informacji dotyczących ochrony danych

Zobowiązujemy się, że będziemy dbać o to, aby ochrona danych osobowych była zawsze aktualna, aby spełniała aktualne wymogi prawne lub aby zmiany naszych ustaleń w zakresie ochrony danych osobowych były możliwe, np. w przypadku wprowadzenia nowych usług. W przypadku ponownego korzystania z usługi, użytkownik otrzyma nową aktualizację danych.

pl_PLPolski

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży poniżej.